Spørgsmål og svar

FAQ for udlejere

Vi opkræver som udgangspunkt 3 måneders depositum fra lejer, og nogle gange opkræver vi efter aftale også forudbetalt leje.

Du får først og fremmest din lejebolig skrevet bag øret på os, når vi er i kontakt med vores store netværk. Derudover dækker markedsføringsbidraget eksponering af din lejebolig på alle de online tjenester, vi finder relevante og troværdige – boligportal,dk, lejebolig,dk og så videre. Desuden bliver din lejebolig vist på libertyhousing.dk samt på vores Facebookside og profil på Instagram og LinkedIn.

Vi har typisk mange kunder fra virksomheder, også kaldet expats, der kommer til Danmark for at arbejde i større virksomheder og derfor søger en lejebolig. Blandt vores lejere er også ganske almindelige danske familier, par eller singler, som har valgt livet som lejere af forskellige grunde. Alle de lejere vi formidler kontakt til, har vi vurderet som gode og stabile lejere.

Jo længere tid vi har til at finde en lejer, jo større mulighed for rettidig udlejning vil der selvfølgelig være. Generelt anbefaler vi at igangsætte fremvisninger 3 mdr. før, du ønsker, at lejeren skal flytte ind. Det kan dog også lade sig gøre at finde interesserede lejere med kun 4 til 6 uger, til lejemålet er ledigt.

Som udlejer har du naturligvis ret til selv at finde en lejer i den periode, hvor formidlingsaftalen løber. Vi vil dog stadig være berettiget til fuldt salær. Vi vil af samme grund naturligvis stå til rådighed for vurdering af mulige lejere, samt forestå ved kontraktforhandling, udformning og så videre.

Lejemålet er altid uopsigeligt fra udlejers side i hele den periode, som fremgår af lejers lejekontrakt. Dette er i overensstemmelse med dansk lejelov. Du har altså ikke mulighed for at opsige lejer før tid, med mindre der kan indgås en særlig aftale, som lejer er indforstået med.

Vi anbefaler som minimum en lejeperiode på 3 til 4 måneder, men du kan udleje din bolig i lige så kort tid, som du ønsker – også på dagsbasis. Uanset lejeperioden er der dog en del regler og faldgruber, du skal være bekendt med i forhold til tidsbegrænset udlejning. Blandt andet skal der være en gyldig grund til, at du lejer ud i en bestemt periode, for eksempel udstationering (der findes desværre ingen liste med ’godkendte’ begrundelser, du lige kan tjekke). Reglerne kan du finde i lejeloven eller lade os om at navigere i. Vi arbejder professionelt med udlejning til daglig og holder os opdateret med reglerne.

Lejer du ud til en virksomhed, der lejer din bolig til en medarbejder, anbefaler vi, at det er lejer selv, der underskriver lejekontrakten – dog repræsenteret af virksomheden. Tidligere fik virksomheder en skattefordel, når de lejede en bolig, men det er ikke længere tilfældet. Til gengæld er det en fordel for dig, at du ved, hvem der skal bo I din bolig. Af og til er virksomheden interesseret i at leje med det forbehold, at flere forskellige medarbejdere kan benytte din bolig i lejeperioden.

Vi anbefaler ikke at indgå en kontrakt på de vilkår, da flere lejere ofte resulterer i øget slidtage. Vær også opmærksom på, at virksomheder kan gå til lejenævnet på samme vilkår som individuelle lejer, hvis de vil klage over misforhold.

FAQ for lejere

Som formidler af lejeboliger for private udlejere er det kun en fordel for dig, at vi kan præsentere dig bedst muligt for udlejeren af en lejebolig, du er interesseret i. Det er jo udlejer – ikke os – der vælger lejeren i sidste ende. Derfor vil vi gerne vide, hvor du arbejder, om du har husdyr og så videre.

Den husleje, du finder på vores hjemmeside, er altid den faktiske leje. Det vil sige, at du derudover skal betale for udgifter til vand, varme, el og i nogle tilfælde tv og internet. Vi kan give dig det omtrentlige månedlige forbrug på de enkelte lejeboliger. De forskellige beløb vil fremgå særskilt i din lejekontrakt. Ifølge dansk lovgivning skal udlejer kunne fremvise et regnskab for forbrugsomkostninger, derfor bliver huslejen og forbrugsomkostningerne altid opkrævet særskilt.

Lejer du en lejlighed, betaler du oftest vand og varme direkte til udlejer I forbindelse med, at du betaler selve lejen. Lejer du et hus, betaler du ofte vand a conto direkte til udlejeren I forbindelse med, at du betaler for selve leje, mens øvrige omkostninger til el, varme, internet og så videre betales direkte til udbyderne. Vi hjælper dig selvfølgelig med at få overblik over betalingen, når du finder en lejebolig via os. Såfremt der er en administrationsaftale på lejemålet, står Liberty Housing for at aflæse diverse målere. Ellers skal du aftale dette direkte med udlejer ved indflytning.

Vi tilbyder altid at udarbejde en indflytningsrapport, inden du overtager lejeboligen. Sådan en rapport er både en fordel for udlejeren og dig som lejer, fordi den dokumenterer lejemålets stand på tidspunktet for overdragelsen. Dette sikrer, at ingen af jer ved lejeperiodens ophør kommer til at betale for skader, som I ikke selv har forårsaget. Opdager du fejl eller mangler, som ikke er med i indflytningsrapporten, har du ifølge dansk lovgivning 14 dage efter overdragelse til at underrette ejeren eller os, så vi kan få det hele med i rapporten.

Den lejekontrakt vi tilbyder, har som udgangspunkt en fast lejeperiode på 9 måneder. Herefter kan lejemålet opsiges af lejer med 3 måneders varsel. Få af vores lejeboliger er uden fast periode og kan opsiges med 3 måneders varsel gennem hele lejeperioden. Derudover gør dansk lovgivning det muligt for diplomater at få en diplomatklausul i kontrakten, så de til enhver tid kan opsige lejemålet med tre måneders varsel, såfremt de skal udstationeres i udlandet.

Lejeperioden er fastsat og specificeret i den lejekontrakt, vi udarbejder. Som hovedregel kan hverken lejer eller udlejer opsige en tidsbegrænset lejekontrakt før tid. En undtagelse er dog, hvis denne mulighed er angivet i kontrakten. Normalt må du altså vente med at komme ud af lejeaftalen til den fastsatte dato, med mindre du kan aftale andet med udlejer. Du skal ligeledes betale husleje, indtil opsigelsesperioden eller lejeaftalen udløber.

Et depositum er et beløb, som udlejer har som sikkerhed, hvis noget skulle ske. Det er udlejeren, der afgør størrelsen på depositummet. Vi opkræver dog normalt 3 måneders husleje i depositum. Vi opkræver desuden normalt 1 måneds forudbetalt leje. Nogle udlejere kræver dog 3 måneders forudbetalt leje, ligesom nogle kræver op til 1 års bankgaranti. Du er altid velkommen til at spørge ind til de enkelte lejeboliger, hvis noget er uklart.

Når du har modtaget lejekontrakten, har du 6 hverdage til at overføre depositum og forudbetalt leje direkte til Liberty Housing. Herefter sørger vi for, at udlejer får beløbet. De 6 dages frist gælder uanset hvornår du overtager lejemålet.

Standen afhænger af udlejers ønsker. Nogle totalrenoverer, andre udlejer som beset. Du kan selvfølgelig inden indflytning få oplysninger om standen, ligesom den vil blive dokumenteret i en indflytningsrapport.

Du skal som udgangspunkt altid aflevere en lejebolig til udlejer i samme stand, som da du overtog den – undtaget normal slitage. Var lejeboligen nyrenoveret, skal den altså afleveres nyrenoveret. Omvendt kan udlejer ikke kræve, at lejeboligen bliver leveret tilbage i bedre stand, end den var fra lejeperiodens begyndelse. Om du får hele dit depositum tilbage eller ej, afhænger derfor af lejeboligens stand ved aflevering.

Under normale omstændigheder vil udlejer betale dit depositummet tilbage få uger efter, dit lejemål er ophørt (dette gælder altså ikke, hvis du blot er flyttet før tid). Udlejers indsigelsesfrist er nemlig 2 uger – indsigelsesfristen kan udlejer benytte til at oplyse om fejl og mangler, hvis lejemålet ikke er afleveret i aftalt stand. Standen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten – og af udflytningsrapporten, hvis udlejer får udarbejdet en sådan.

Udlejer har ret til at påbegynde en istandsættelse for din regning, hvis du ikke afleverer lejemålet i den aftalte stand. Udgifterne hertil vil blive fratrukket dit depositum. Eventuelt tilbageværende beløb får du først, når istandsættelsesarbejdet er færdiggjort. Standen vil fremgå af indflytningsrapporten og lejekontrakten – og af udflytningsrapporten, hvis udlejer får udarbejdet en sådan.

Skulle der ikke være adgang til aflæsning af varmemålere, kan udlejer tilbageholde et mindre beløb til brug ved senere varmeafregning. Det er nødvendigt, fordi forsyningsselskaberne kun oplyser om det egentlige varmeforbrug en gang om året. Når udlejer modtager forbrugsoplysningerne, bliver regnskabet gjort op og eventuelle ekstrabetalinger fratrukket det resterende depositum, hvorefter du vil få resten tilbagebetalt.

Hovedreglen er, at der er bopælspligt på alle ejendomme i Danmark (med undtagelse af sommerhuse), hvor der tidligere har været registreret en eller flere personer som beboere. Dette system skal sikre, at der altid er beboere registreret på adressen. Bopælspligten gælder altså også lejeboliger. Der findes selvfølgelig ejendomme uden bopælspligt – det er oftest nyopførte ejendomme uden tidligere registrerede beboere. De bliver stort set kun lejet ud til diplomater eller andre, der er fritaget for den obligatoriske registrering på bopælen.

Hvis du lejer en lejebolig, som ikke er møbleret, har du ansvaret for at tegne en indboforsikring efter som det er dine ting, der er iI lejeboligen. Lejer du derimod en allerede møbleret lejebolig, har udlejeren ansvaret for at tegne en indboforsikring, der dækker de møbler, der er. Medbringer du din egen computer for eksempel eller et enkelt møbel, skal du fortsat tegne forsikring for disse ting, da de ikke er omfattet af udlejers forsikring.

Hvis lejeboligen er omfattet af en administrationsaftale hos Liberty Housing, kontakter du os direkte. Hvis ikke skal du kontakte udlejer.

Der er flere udbydere af kabel-tv på markedet, for eksempel YouSee og Boxer, som du kan indgå aftale med. Som lejer skal du almindeligvis selv stå for dette, med mindre andet fremgår af din lejekontrakt.

Ja, hvis der er privat have i forbindelse med dit lejemål, har du det, der hedder havepasningspligt. Nogle gange har udlejer hyret en havemand, andre gange er der specifikke ønsker til, hvordan haven skal plejes. Dette vil fremgå af din kontrakt, alternativt aftales nærmere mundligt med udlejer.

Når du fraflytter en lejebolig, skal udlejer have adgang til at inspicere den. Du skal også oplyse udlejeren om din nye adresse, eller en kontaktadresse, senest 8 dage før udflytningsdatoen.

Lad os tage en snak om dit behov for udlejning af lejligheder og villaer i København og Nordsjælland

Udfylder og sender du formularen til os, accepterer du at blive kontaktet af os. Det vil vi glæde os til!